اسپلیت خورشیدی بهترین گزینه برای خنک کردن محیط با انرژی موجود در نور خورشید است. قسمتی از سیکل تبرید که بیشترین میزان انرژی الکتریکی را مصرف می کند به خورشید سپرده می شود و این فرایند توسط انرژی موجود در نور خورشید صورت می گیرد. بنابر این مصرف انرژی الکتریکی به شدت کاهش پیدا کرده و با استفاده از یک برق تک فاز و یا پنل خورشیدی می توان انرژی الکتریکی مورد نیاز برای سرمایش محیط را تامین نمود

هیچ محصولی یافت نشد.