یخچال خورشیدی جایگزین یخچال معمولی در پکیج برق خورشیدی است. یخچال خورشیدی در دو نوع کمپرسور خورشیدی و کمپرسور جریان مستقیم تولید می شود. در نوع کمپرسور خورشیدی، یک بخش از یخچال مانند اسپلیت خورشیدی بیرون از ساختمان قرار می گیرد و مصرف برق کمپرسور که پر مصرف ترین قسمت یخچال است حذف می شود. اما یخچال با کمپرسور جریان مستقیم، دارای مصرف مشابه با یخچال های معمولی است با این تفاوت که برای راه اندازی آن نیاز به اینورتر خورشیدی نمی باشد و موجب می شود هزینه اولیه کاهش پیدا کند.

هیچ محصولی یافت نشد.