سرج ارستر در دو نوع AC و DC که هر کدام نیز به دارای چند کلاس است، قطعه ای مهم در تابلو برق DC و AC نیروگاه خورشیدی است. این قطعه در کنار قیوز ها نصب می شود و وظیفه آن حفاظت از تجهیزات نیروگاه به ویژه اینورتر متصل به شبکه در مقابل جریان ها و ولتاژ های ناگهانی شبکه است که بیشتر به دلیل رعد و برق و آذرخش به وجود می آیند، حفاظت می کند. سرج ارستر های DC به طور معمول از دو ترمینال مثبت و منفی و یک ترمینال زمین تشکیل شده است. سرج ارستر های AC به دو گروه تکفاز و سه فاز تقسیم می شوند که در نوع تکفاز دو ترمینال مربوط به فاز و نول و یک ترمینال زمین و در نوع سه فاز دو ترمینال برای دو فاز دیگر اضافه می شود

نمایش یک نتیجه