هر نیروگاه خورشیدی به منظور حفاظت و کنترل و آمارگیری از حجم تولید نیازمند تجهیزات مانیتورینگ می باشد تا ناظر بتواند با اندازه گیری پارامتر های خروجی مانند میزان توان لحظه ای، تولید شده در طول روز، ماه و … علاوه بر ارائه گزارش های لازم، در صورت وجود مشکل در بخشی از نیروگاه، سیستم را عیب یابی نماید. به طور معمول کنتور خروجی نیروگاه و اینورتر متصل به شبکه دارای نمایشگر با قابلیت مانیتورینگ است اما در نیروگاه های بزرگ نیاز به اطلاعات دقیق تر از سیستم و اندازه گیری پارامتر های هر بخش به صورت مجزا است بیشتر حس می شود و به این منظور از تجهیزات مانیتورینگ استفاده می شود

هیچ محصولی یافت نشد.