به منظور کاهش افت ولتاژ و توان در نیروگاه خورشیدی از سیم و کابل مخصوص برای اتصال تجهیزات به یکدیگر و در نهایت اتصال خروجی نیروگاه به شبکه برق استفاده می شود. در یک طرف از اینورتر متصل به شبکه از سیم های نمره 4 و سیم های نمره 6 مخصوص برای اتصال پنل ها به تابلو برق DC و اینورتر استفاده می شود. در طرف دیگر برای اتصال خروجی اینورتر به تابلو برق AC و شبکه از کابل برق مخصوص استفاده می شود.

 

هیچ محصولی یافت نشد.