چاه ارت از مهم ترین قسمت های یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه است. برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه و هم پتانسیل کردن سیم نول شبکه با نول نیروگاه لازم است نول نیروگاه با چاه ارت نسبتا هم پتانسیل شود. برای این کار چاهی حفر می شود و در داخل آن یک صفحه مسی قرار داده می شود. سپس یک میله مسی که از یک طرف به صفحه مسی و از طرف دیگر به کانکتوری در سطح زمین متصل می شود، درون چاه قرار می گیرد. مقاومت این این میله باید کمتر از 2 اهم باشد و با استفاده از سیم مسی مخصوص به تمامی قسمت های نیروگاه خورشیدی متصل شود.

چاه ارت می تواند از نیروگاه خورشیدی در مقابل رعد و برق، مشکلات و اتصالی های تجهیزات نیروگاه حفاظت کند.

هیچ محصولی یافت نشد.