فیوز خورشیدی یا فیوز های AC و DC نیروگاه خورشیدی بهترین قطعه برای محافظت سیستم در مقابل اتصالی و رعد و برق است. در صورت وجود هر گونه جریان کشی بیش از حد در سیستم فیوز ها عمل کرده و مانع رسیدن صدمه به سایر تجهیزات می شوند. در تابلو DC از فیوز های DC برای هر جفت سیم استرینگ و سرج ارستر استفاده می شود. در تابلو AC از فیوز AC برای خروجی نهایی و سرج ارستر AC استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه