نیروگاه خورشیدی یا مزرعه خورشیدی، به نیروگاه برق با انرژی تجدید پذیر گفته می شود که در آن پنل های خورشیدی وظیفه تولید انرژی الکتریکی از نور خورشید را بر عهده دارند. خروجی نیروگاه خورشیدی می تواند برق شهر یا خطوط فشار قوی باشد که به صورت مستقیم به خطوط برق متصل می گردد. به همین خاطر استاندارد ها و تجهزات ایمنی خاصی برای یک نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته می شود که در این بخش می توانید تنوعی از آن ها را مشاهده نمایید. برق گیر، فیوز، سرج ارستر، تابلو برق، تجهیزات زمین از مهم ترین قطعات مورد نیاز برای نیروگاه خورشیدی می باشند

نمایش 1–9 از 14 نتایج