گروه حفاظت از محیط زیست و تبدیل انرژی چین به اختصار به سیسپ ( CECEP ) معروف است، یک کمپانی بزرگ تحقیقاتی و تولید کننده سلول های خورشیدی و پنل خورشیدی است. این کپانی در سال 2010 تاسیس و دفتر مرکزی آن چین قرار دارد. پنل های خورشیدی تولید شده توسط این شرکت در دو نوع پلی کریستال و مونوکریستال است و بیشتر از آن ها در احداث نیروگاه های خورشیدی استفاده می شود.

نمایش 1–9 از 16 نتایج