تمامی خرید های صورت گرفته از تجهیزسولار به صورت نقدی و به سه روش زیر انجام می شود :

  • پرداخت نقدی در دفتر تجهیزسولار
  • پرداخت به صورت کارت به کارت برای خرید های زیر ۳ میلیون تومان
  • پرداخت به صورت پایا و ارسال رسید پرداخت

گفتنی است در خرید های بزرگ می توانید بخشی از مبلغ را به صورت پیش پرداخت و بخش دیگر را در هنگام تحویل کالا پرداخت کنید.